Takeshi Murata. Image © Kristina Nazarevskaia for galleryIntell

Takeshi Murata. Image © Kristina Nazarevskaia for galleryIntell

Takeshi Murata. Image © Kristina Nazarevskaia for galleryIntell