Pentti Sammallahti, ‘Solovki, White Sea, Russia’, 1992. Gelatin silver print. Courtesy Nailya Alexander Gallery, New York. AIPAD

Pentti Sammallahti, 'Solovki, White Sea, Russia', 1992. Gelatin silver print. Courtesy Nailya Alexander Gallery, New York. AIPAD

Pentti Sammallahti, ‘Solovki, White Sea, Russia’, 1992. Gelatin silver print. Courtesy Nailya Alexander Gallery, New York. AIPAD